2024 – U19

Příprava na právě končící sezónu byla zahájena 24.7.2023. Na jejím startu se sešel, oproti loňskému roku, velmi omlazený kádr tvořený z valné většiny kluky ročníku narození 07 a 08, kdy regule soutěže umožňovaly startovat hráčům 05 a mladším. Čelili jsme tedy z tohoto pohledu veliké výzvě, na druhou stranu věkové složení slibovalo a slibuje možnost koncepčního  rozvoje na několik dalších let, kdy budeme doplňováni hráči končícími v kategorii U15. Sportovní cíle proto volíme velice střízlivě s tím, že se pokusíme skončit v horní polovině tabulky. Daleko důležitější než umístění v tabulce je ale pro nás herní rozvoj hráčů, kdy tady pro tento ročník v jeho první polovině se věnujeme základnímu taktickému rozestavení z důrazem na kombinační výstavbu hry od brankáře. A v druhém pololetí se zaměřujeme na vysoký presink a na přechodovou fázi po zisku míče. Samozřejmostí je důraz na kontinuální rozvíjení fyzické kondice. V průběhu ročníku narážíme na pro tento věk pochopitelný, nicméně pro nás brzdící prvek, totiž mentální odolnost hráčů a proto jsme nuceni do přípravy, i na úkor některých jiných činností, daleko více zařazovat emoční rozvoj.

Suma sumárum, všechny námi naplánované úkoly se povedlo splnit na jedničku. Kluci si to “odmakali”, kdy tréninková účast byla výtečných 77 %. Musíme také podotknout, že jsme se potýkali s personálními problémy, stabilních členů našeho kádru bylo pouze 14. A to jsme museli v jarní části oželetet i jednoho dlouhodobě zraněného hráče. Mohli jsme se však spolehnout na hráče dorazového ročníku U15, kteří neváhali a pokud bylo potřeba, vždy nás kvalitně doplnili.

Včil trocha statistiky:

V soutěži jsme, přes všechny peripetie s věkovým i početním omezením, skončili na druhém místě. Celkem jsme absolovovali 199 tréninkových jednotek a odehráli 31, ať mistrovských či přátelských, utkání. To je dohromady přes 400 hodin organizovaného sportovního vyžití a rozvoje. Pro zajímavost, ve škole za tu dobu, při dvou vyučovacích hodinách tělesné výchovy týdně, jich měli pouze cca 60.

Nyní nás čeká zasloužené volno, kdy přípravu na další ročník zahájíme 22.7.2024.

Závěrem mi dovolte poděkovat hráčům za přístup, vedení našich dvou oddílů a obcí za vytvoření opravdu nadstandartních tréninkových podmínek, kdy tyto by nám mohly závidět daleko větší oddíly. Ale hlavně bych chtěl touto cestou poděkovat rodinám a blízkým nás, trenérů. Bez jejich pochopení a shovívavosti bychom nemohli týmu věnovat tolik času. I oni mají, vedle výše zmíněných, velikou zásluhu na této, pro nás tolik úspěšné, sezóně.

 

Jitka Píšová, Matyáš Juřík, Ivo Veselý, Milan Píša