NOVÉ LOGO, ZNAK, SYMBOL!

Vážení sportovní příznivci,
letos slavíme 70. výročí od založení našeho sportovního klubu TJ Sokol Jarcová. U této příležitosti jsme oslovili známého Jarčovského designéra Petra Zetka, který po krátkém váhání výzvu v podobě návrhu nového loga přijal. No a po dvou měsících navrhování, schvalování, úprav, změn, doplňování, korekcí, atd. můžete sami níže posoudit, zdali se nám to povedlo či ne. Podle účelu použití budeme využívat dvě různé sady log v barevném a černobílém provedení.

Základním požadavkem pro vznik nové loga, znaku či symbolu, našeho klubu bylo vytvořit něco, co by vystihovalo vše podstatné spojující sportovní historii Sokolu a obec Jarcovou. Barevně jsme neměli tím pádem co řešit, protože červená a zelená byly jasně dány. S tvarem jsme lehce maturovali, ale klasika v podání kruhu (fotbalový míč) a tvaru uvnitř kruhu (pětiúhelníkový vzor) s písmeny TJ – Tělovýchovná Jednota (vztah k historii) uprostřed není náhodou také. Kdo chce v písmenech TJ najít souvislost s Jarcovou, určitě ji najde. V písmenech TJ se může skrývat spoustu jiných souvislostí ;-).

Tímto bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat Petru Zetkovi za čas, který musel se mnou strávit za účelem dotažení celé věci do zdárného konce. Vážím si jeho práce dvojnásob také proto, že se zachoval jako pravý Jarčovský Patriot a za odvedenou práci nepožadoval finanční obnos a svým způsobem se nesmazatelně zapsal do historie klubu jako hlavní sponzor. Děkuji také všem, kteří mi pomohli vybrat toto logo, že také měli se mnou tu trpělivost, protože na detailech záleží!

Tomáš Drábek
předseda TJ Sokol Jarcová z.s. – oddíl kopané

UPOZORNĚNÍ:

Na výše zobrazená loga se vztahuje Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Loga TJ Sokol Jarcová z.s. může v souladu s grafickým manuálem užívat pouze TJ Sokol Jarcová a jeho oddíly. O všech ostatních případech užití rozhodne Výkonný výbor TJ Sokol Jarcová z.s. na základě žádosti o použití loga spolku TJ Sokol Jarcová z.s.