OHLEDNUTÍ ZA MDF 2020

Multisportovní Dopolení Festival

Hlavním cílem tohoto projektu bylo probudit v dětech zájem o sport formou sportovních soutěží a dovednostních aktivit, založených na formátu tréninků a miniutkání. Každá skupinka dětí postupně procházela dvanácti stanovišti s rozdílnou náplní vztahující se ke zvládnutí základů atletických, úpolových, koordinačních, gymnastických, tenisových, basketbalových a fotbalových dovedností. Po absolvování všech stanovišť byly děti odměněny drobnými upomínkovými dárky, sladkostmi pro doplnění rychlé energie a diplomy. Na každém stanovišti pomáhali dětem ambasadoři z řad dětí 2. stupně základních škol, kteří vyrůstali v místní MŠ a ZŠ Jarcová a prošly naším oddílem.

V letošním roce se nám podařilo během dopoledne upoutat a přilákat ke sportu skoro na 300 dětí z těchto školek a škol:

  1. MŠ Jarcová,
  2. MŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí,
  3. MŠ Mikulůvka,
  4. ZŠ Jarcová – I. stupeň,
  5. ZŠ Mikulůvka – I. stupeň,
  6. ZŠ Růžďka – I. stupeň.

Celá akce byla finančně podpořena z grantového programu financovaného z Fondu na podporu fungování neziskových organizací a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko.