PLACENÍ ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2019 – VÝZVA K ZAPLACENÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ

Vážení rodiče, sportovní přátelé,

vedení TJ Sokol Jarcová z.s. si dovoluje členům, kteří dosud neuhradili příslušný oddílový/členský příspěvek za rok 2019, připomenout tuto povinnost. Nový termín pro zaplacení je 8. března 2019.

TJ Sokol Jarcová z.s. – oddíl kopané se snaží rozvíjet v rámci svých mládežnických mužstev tělesnou zdatnost, sportovní úroveň a celkově pozitivní vztah k pohybu u generace našich dětí, aby ve svém budoucím životě obstáli jak po stránce fyzické připravenosti, tak duševní odolnosti. Toto naše snažení si vyžaduje kromě osobního nasazení též nemalé finanční prostředky. Výbor TJ Sokol Jarcová z.s. se snaží získávat prostředky v rámci sponzorských příspěvků a dalších aktivit vyvíjených ve prospěch spolku. Zásadním podílem na financování našich činností přispívá obec Jarcová, která dlouhodobě věnuje sportovním aktivitám v obci velkou pozornost.

Protože se i nadále budeme snažit zlepšovat materiální a technické zázemí našich mladých sportovců, rozhodl výbor spolku o nutnosti výběru oddílových příspěvků za každého aktivního člena našeho spolku. Výše tohoto příspěvku byla stanovena v celkové výši 1.200,- Kč za celou sezónu 2018/2019. Lze ji uhradit buď najednou, nebo ve dvou splátkách ve výši 700,- Kč za podzimní část sezóny a 500,- Kč za jarní část sezony.

Chceme Vás ujistit, že peněžní prostředky získané výběrem oddílových příspěvků budou použity na rozvoj mládežnického sportu a na aktivity konané v zájmu našich dětí.

Oddílové příspěvky lze uhradit bezhotovostním převodem na transparentní účet číslo:
2901564910/2010 vedený u FIO banky.

Variabilní symbol:
datum narození člena spolku ve tvaru DDMMRRRR (nar. 2. 12. 2008 – v.s. 02122008). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena spolku, za kterého jsou oddílové příspěvky hrazeny.

Splatnost oddílových příspěvku je pro úhradu celé částky 1.200,- Kč nebo splátky za jarní část sezóny ve výši 500,- Kč do 23. února 2019 a splatnost oddílových příspěvků za podzimní část sezóny ve výši 700,- Kč do 30. září 2019.

Pokud hodláte uhradit oddílový příspěvek v hotovosti, lze složit hotovost ve prospěch výše uvedeného účtu na pobočce FIO banky na adrese Křížkovského 117/1, 757 01 Valašské Meziříčí, pokladní hodiny: Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 (Pá do 16:00). Identifikační znaky platby zůstávají nezměněny.

 

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost

 

Za výbor TJ Sokol Jarcová z.s. předseda spolku Tomáš Drábek

V Jarcové dne 1. března 2019

Soubory ke stažení

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Oddílové příspěvky Informace pro rodiče, trenéry a potencionální členy Tj Sokol Jarcová.
679 KB