ROK 2020 Z POHLEDU PŘEDSEDY SPOLKU

Slovo úvodem

V jednom článku na závěr roku nejde obsáhnout vše co se dělo, resp. nedělo. Proto si dále dovolím redukovat rozsah informací poskytnutý Vám, našim věrným čtenářům, a zmíním se pouze o těch, jenž jsou něčím zajímavé, resp. výjimečné či důležité.

Jako první a tady se musím zmínit o zásadní skutečnosti, která se prolíná celým letošním rokem 2020 a tím je celosvětová pandemie COVID-19 (koronavirus SARS-CoV-2). Tato pandemie doslova a do písmene paralyzuje kolektivní sporty. Týká se to především amatérských soutěží včetně příprav na ně v podobě tréninkových jednotek. Jak jarní, tak i podzimní část fotbalové sezóny byla zrušena, resp. přerušena. Tím bych krátké zastavení u COVID-19 uzavřel, snad jen s drobnou, ale faktickou poznámkou: „Koronaviry tady jsou s námi a dále budou, proto se musíme chovat velmi uvědoměle, ne ustrašeně, ale pokorně!“ Týká se to nás všech bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti, či sociálního statusu.

Na všem co se dělo, děje a bude se dít, musíme vždy, i přes to negativní, hledat hlavně to pozitivní. Příkladem za vše může buď naše hlavní fotbalové hřiště. Nejdříve to pozitivní. Díky fotbalové pauze jsme do něj, když se nehrálo a netrénovalo, investovali mnoho volného času a nemalé peníze, které z velké části byly kryty hlavně vlastními zdroji a částečně také finančními dary od našich stálých partnerů. Podařilo se nám něco neskutečného a úžasného, neboť kolemjdoucí, či kolemjedoucí se zastavovali a kochali překrásnou zelenou plochou, kterou už dlouho široko daleko neviděli. A teď to negativní. Mísí se mi do toho pocity bezmoci, když fotbalové hřiště slouží některým lidem k jeho devastaci – zkrácení cesty, venčení a cvičení psů, jízdě na kole nebo motorce, soukromé srazy v nočních hodinách, atd. Proto ještě jedna zmínka o jedné ze sedmi ctností, a tou je „POKORA“, je nezbytná a na místě. Právě pokoru se snažíme členům našeho spolku vštěpovat už od malička. Tato ctnost je zjevně většině těch lidí, jenž vědomě, či nevědomě porušují vstup na hřiště i přes velké značky upozorňující na „ZÁKAZ VSTUPU“, zcela cizí.

No, a protože si myslím, že závěr má být vždy ryze pozitivní a optimistický, tak nejinak tomu bude právě tady a teď. Jak jsem se již zmínil v předchozím odstavci, tak vždy je nutno, ve všem co se děje, hledat to pozitivní. Takovým příkladem jsou naši fotbaloví zástupci ve Zlínském kraji. V žákovských kategoriích tím pozitivním byla předváděná dominantní hra, potažmo výsledky, které nás během podzimu 2019 vystřelily v kategorii starších žáků (ročník 2005 a mladší) na podzimního přeborníka kraje! V kategorii mladších žáků (2007 a mladší) to byla krásná bronzová medaile. Dorostenci se také v kraji neztratili a stejně jako mladší žáci skončili na 3. místě v kraji! Na to, že to byla pro všechny první sezóna zmíněné kategorie, tak „u mě dobrý“. Jarní část byla ze známých důvodů zrušena a podzimní výsledky určily vítěze a poražené v jednotlivých kategoriích. Na naši malou vesnici to považuji za další velký a nesporný úspěch, ve kterém se jasně potvrzuje, že systematická a odborná práce s dětmi se vyplácí. Nicméně už jsem si na to zvykl, že některým lidem je nutno trpělivě a neustále připomínat kolik úsilí stojí za tou nádhernou části naší obce Jarcové, která slouží především pro sport! A to je to, co nás žene dále a vpřed!

Na závěr tohoto úvodního slova přeji všem sportovcům, ale i nesportovcům, aby se jich v následujícím roce 2021 drželo zdraví, štěstí a prožili vánoční svátky v klidu a pohodě.

 

Tomáš Drábek, předseda Tj Sokol Jarcová

PF 2021

Letošní maškarní karneval

MAŠKARNÍ KARNEVAL 2020

PF 2021

Valná hromada Tj Sokol Jarcová z.s.

Letošní Valná hromada se konala v náhradním termínu 19. června 2020 od 18:00 hodin v prostorách Restaurace na hřišti s 65% účastí. Po úvodních procedurálních záležitostech jsme přistoupili ke zprávám o činnosti a o hospodaření našeho spolku Tj Sokol Jarcová z.s. Žádné zásadní změny, resp. nestandardní skutečnosti jsme nemuseli řešit. Schválili jsme rozpočet pro rok 2020 a drobnou změnu ve stanovách, která se týkala počtu členských schůzi v kalendářním roce. A tím, že se snažíme být ve vztahu k našim partnerům transparentní, představuji Vám všem čtenářům i zkrácenou, ale výstižnou rešerši hospodaření našeho spolku v roce minulém, tj. v roce 2019. Ten letošní ještě nemůže být zpracován, neboť účetní rok stále probíhá. Již teď víme, že na příjmové straně (VÝNOSY), bude tento rok chudší, takže jsme se letos snažili šetřit na tzv. „horší časy“.

NÁKLADY:

 • Spotřeba materiálu, energie a ostatní 333.000,00 Kč
 • Opravy a udržování 96.000,00 Kč
 • Náklady na cestovné 6.000,00 Kč
 • Náklady na reprezentaci 25.000,00 Kč
 • Ostatní služby 502.000,00 Kč
 • Mzdové náklady 216.000,00 Kč
 • Zákonné sociální pojištění 27.000,00 Kč
 • Jiné ostatní náklady 17.000,00 Kč
 • Odpisy dlouhodobého majetku 62.000,00 Kč
 • Poskytnuté členské příspěvky 19.000,00 Kč

VÝNOSY:

 • Provozní dotace – obec 340.000,00 Kč
  Provozní dotace – MŠMT 327.250,00 Kč
  Provozní dotace – Zlínský kraj 67.000,00 Kč
  Provozní dotace – ÚP Zlín 90.000,00 Kč
  Přijaté dary 437.000,00 Kč
  Přijaté členské příspěvky 112.000,00 Kč
  Tržby za vlastní výkony a za zboží 217.000,00 Kč
  Jiné ostatní výnosy 19.000,00 Kč

Našemu spolku se podařilo získat v rámci nabídky Úřadu práce ČR osobu, která je zapáleným fanouškem našeho klubu, zároveň samostatným, zodpovědným a pracovitým člověkem v jedné osobě. Pan Martin Bližňák se stal v roce 2019 historicky prvním zaměstnancem našeho spolku. V této úspěšné spolupráci jsme pokračovali i letos v roce 2020. Právě z tohoto důvodu se nám podařilo udržovat celý sportovní areál v takovém pořádku a „štábní kultuře“, že jsme se nejednou setkali s pochvalou, za což patří Martinovi obrovské uznání a poděkování, které tak činím.

PF 2021

Multisportovní dopolední festival

OHLEDNUTÍ ZA MDF 2020

PF 2021

5. ročník MATRIX CUPu 2020

JAKÝ BYL MATRIX CUP 2020

PF 2021