VALNÁ HROMADA 2021

VALNÁ HROMADA SPOLKU TJ SOKOL JARCOVÁ Z.S.

 

která se uskuteční dne 25. června 2021 v 18:00 hodin v prostorách Restaurace na hřišti.

 

Program jednání:

  • Prezence, zahájení.

  • Procedurální záležitosti (volba orgánů valné hromady).

  • Zpráva o činnosti TJ.

  • Zpráva o hospodaření TJ.

  • Volba výkonného výboru, kontrolní komise a předsedy .

  • Závěr.

 

Počet zástupců jednotlivých oddílů na Valné hromadě:
Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že za každých 10 členů oddílu se Valné hromady účastní 1 zástupce. Rozhodné datum bylo určeno 30. května 2021. K tomuto datu bylo v informačním systému ČUS přihlášeno 171 členů, ze kterých vychází počet zástupců jednotlivých oddílů následně: kopaná – 13 osob, volejbal – 1 osoba, nohejbal – 1, tenis – 1 osoba, pilates – 1 osoba).

 

 

Za TJ Sokol Jarcová z.s. srdečně zve Ing. Tomáš Drábek, předseda VV TJ Sokol Jarcová z.s.

Soubory ke stažení

Soubor Popis Velikost souboru
pdf 2021_PozvankaVHTJSJ Pozvánka na Valnou hromadu 2021
104 KB