VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE RESTAURACE NA HŘIŠTI

TJ Sokol Jarcová z.s. tímto sděluje zájemcům podmínky účasti ve výběrovém řízení na provozovatele “Restaurace Na Hřišti” v areálu MSA Jarcová a náležitosti k podání písemné nabídky na uzavření nájemní smlouvy.

TJ Sokol Jarcová

Vyhlašovatel

TJ Sokol Jarcová z.s., č.p. 231, 757 01 Jarcová, IČ: 688 98 568.

 

Předmět výběrového řízení

Prostory restaurace s příslušenstvím a prostory letní zahrádky s příslušenstvím.

 

Podmínky vyhlašovatele

Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby způsobilé k provozování.

 

Způsob využití

Provozování restaurace s kuchyňským zázemím a letní zahrádky zejména v sezoně sportovního areálu MSA Jarcová  (duben – říjen/listopad). Dále pak provozování restaurace s kuchyňským zázemím a letní zahrádky zejména během akcí TJ Sokol Jarcová z.s. (fotbalová utkání, fotbalové turnaje, členské schůze, srazy, komerční akce atd.). Smlouva o nájmu bude sjednána na dobu určitou.

 

Posuzování nabídek

Nabídky budou posouzeny a vítěz bude vybrán výkonným výborem TJ Sokol Jarcová z.s.. Výkonný výbor rozhodne o vítězi hlasováním.

 

Obsah nabídek

  • Identifikace účastníka (firma nebo jméno a příjmení žadatele, IČO, DIČ, místo podnikání nebo trvalé bydliště, tel. spojení, e-mail).
  • Kopie živnostenského oprávnění, případně dalších listin, osvědčujících způsobilost účastníka k provozování činnosti.
  • Výpis z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc.
  • Přehled dosavadních zkušeností.
  • Popis podnikatelského záměru.
  • Nabídka musí být žadatelem podepsána.

 

Příjem nabídek

Nabídku doručte osobně nebo poštou na adresu TJ Sokol Jarcová z.s., č.p. 231, 757 01 Jarcová, příp. po předchozí telefonické dohodě s Ing. Tomášem Drábkem (mobil: 733 730 127). Příjem nabídek bude ukončen dne 17. března 2023.

 

Ostatní informace pro zájemce

TJ Sokol Jarcová z.s. si vyhrazuje právo změnit, či doplnit tento záměr, případně od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádnou nabídku. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

TJ Sokol Jarcová

Za TJ Sokol Jarcová z.s.
Ing. Tomáš Drábek, předseda Výkonného výboru
mobil: 733 730 127, email: drabek.fotbal@jarcova.cz